Cliker is quicker

Materiały drukowane

Książka "Pozytywne szkolenie psów" jest już wydrukowana!!!

Koszt tylko 19zł

Książkę można kupić:
http://www.werset.pl/waldoch%20barbara.htm
  Dotację należy przekazać na rachunek bankowy:

  Azyl dla kotow: Kasia Strzelecka, tel. (23) 693 17 83; 0603 651 833
  05-190 Nasielsk, Katne 59
  Fundacja Azylu "Koci Swiat", Warszawa, Garncarska 37a, adres: koci-swiat@o2.pl
  nr rachunku 92 1060 0076 0000 3200 0095 6342


 • w formie wpłaty gotówkowej - co lepiej uczynić na poczcie niż w banku, gdyż opłata za przekaz będzie niższa 0,5% od kwoty wpłaty (ale nie mniej niż 3,- zł)
 • w formie przelewu bankowego z konta darczyńcy.


  Ulgi podatkowe
  Kwota dotacji przekazana Fundacji może być odjęta od podstawy opodatkowania osób fizycznych jak i osób prawnych na podstawie:
 • Art. 26 ust.1 pkt.9 lit."b" ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz.U. z 2000r. Nr 14 poz. 176).
 • Art. 26.1. Podstaw obliczenia podatku (...) stanowi dochód (...) po odliczeniu kwot: (...)
  * 9) darowizn: (...)
  * b) na cele kultu religijnego i na działalność charytatywno-opiekuńczą, bezpieczeństwa publicznego, obrony narodowej, ochrony środowiska, dobroczynne, (...) - łącznie do wysokości nie przekraczającej 10% dochodu.
 • Art. 18 ust.1 pkt.1 lit."b" ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. (Dz.U. z 2000r. Nr 54 poz. 654).
 • Art. 18.1. Podstaw opodatkowania (...) stanowi dochód (...) po odliczeniu: (...)
  * 1) darowizn: (...)
  * b) na cele kultu religijnego i na działalność charytatywno-opiekuńczą, bezpieczeństwa publicznego, obrony narodowej, ochrony środowiska, dobroczynne, (...) - łącznie do wysokości nie przekraczajacej 10% dochodu

gotowy blankiet

webmaster: (c) Agnieszka B Wszystkie prawa zastrzeżone