DANH SÁCH TOÀN BỘ KHÓA THẲNG TIẾN 3 + 4/73 SQTB

 

 
Do SVSQ Phạm Tuyết - Đại đội 12 gởi tặng trang Thẳng Tiến.

TIỂU ĐOÀN 1 (bảng tên : nền đen, chữ đỏ – khăn  đỏ)

·  Khóa 3/73 SQTB có 563 SVSQ , gồm : Đại đội 11, Đại đội 12, 1/2 Đại đội 16 (Trung đội 161 và Trung đội 162).

 ·  Khóa 4/73 SQTB có 590 SVSQ , gồm : Đại đội 14, Đại đội 15, 1/2 Đại đội 16 (Trung đội 163 và Trung đội 164).

 · Toán thủ Quốc Quân Kỳ (ĐĐ 12) gồm có :

Trưởng toán: Nguyễn Phước Hải.

Hàng đầu: Chung Tử Ngọc, Huỳnh Bá ( Quốc kỳ ), Sơn Mỹ ( Quân kỳ ), Nguyễn Văn Nhân.

Hàng sau: Ngô Hồng Nhung, Phạm Hữu Hiệp, Trương Thành Tân, Bạch Hòa Thuận.

Dự bị: Trần Xuân Quy, Trần Đại Hữu.

ĐẠI ĐỘI 11

Đi đội trưởng 11 : Đại úy Trần Văn Minh.

TRUNG ĐỘI 1. [Tr/đội trưởng : Đại úy Trần văn Minh, ĐĐT kiêm Tr/đội trưởng]. 

                Tiểu đội 1/111 : [Nhìn từ trái sáng phải].

Hàng đứng : Nguyễn văn An, Trần văn Lợi, Nguyễn văn Thanh, Lê Chí Thành, Nguyễn văn Dũng, Trần văn Lương, Lê văn Đính, Bùi Huy Cường, Nguyễn văn Trát.

Hàng ngồi : Hoàng văn Đăng, Lê thanh Tâm, Nguyễn Hường, Nguyễn công Hoan, Nguyễn ngọc Cẩn, Phạm phú Quân.

                Tiểu đội 2/111 :

Hàng đứng : Nguyễn duy Long, Đoàn Hòa, Hồ ngọc Phượng, Phạm ngọc Đức, Nguyễn xuân Huyền, Tống thái Sanh.

Hàng ngồi : Nguyễn hữu Lộc, Lê hữu Hùng, Phạm thành Lập, Nguyễn văn Triểm.

                Tiểu đội 3/111 :

Hàng đứng : Trần đình Thắng, Nguyễn đình Hà, Nguyễn văn Hiếu, Nguyễn văn Xuân, Hoàng kim Mậu, Lê tấn Đạt, Huỳnh Vinh, Nguyễn phi Long.

Hàng ngồi : Châu văn Sếnh, Lê Viết Hùng, Nguyễn thanh Vân, Lê văn Định, Lê văn Một, Văn Hóa.

                Tiểu đội 4/111 :

Hàng đứng : Lê văn Phúc, Phan trọng Hiệp, Đoàn văn Dùng, Trương Chỉ, Phan Trung, Nguyễn đức Bình, Phạm bá Dương, Ninh đức Thưởng.

Hàng ngồi : Nguyễn văn Châu, Phạm văn Quân, Đào việt Ánh, Châu đình Lê Ngọ, Nguyễn khắc Tấn, Hồng Quốc Thái.

 

TRUNG ĐỘI 2. [Tr/đội trưởng : Tr/úy Nguyễn văn Minh]

                Tiểu đội 1/112 :

Hàng đứng : Nguyễn văn Xiêm, Nguyễn ngọc Hưng, Nguyễn như Thuận, Phạm hải Sơn, Trấn thượng Quảng, Trần hữu Bé, Nguyễn mạnh Hoàng.

Hàng ngồi : Lê văn Á, Võ thành Úc, Nguyễn hữu Nghiêm, Trấn Viên, Lê kim Hườn, Phạm quốc Hà.

                Tiểu đội 2/112 :

Hàng đứng : Lê công Tỵ, Nguyễn khắc Trung, Phan thanh Long, Nguyễn văn Thương, Ngô ngọc Cư, Lê ngọc Ái, Phan thế Lâm, Đặng thành Nhiên.

Hàng ngồi : Hồ nam Pẩu, Nguyễn thanh Nhàn, Đặng thế Hùng, Lê chí Dũng, Nguyễn văn Phương, Ngô Ninh.

                Tiểu đội 3/112 :

Hàng đứng : Nguyễn văn Ngọc, Nguyễn văn Chiến, Nguyễn văn Khang, Lê ngọc Tú, Phạm trung Dung, Ngô văn Khoách,Phạm gia Anh Kiệt.

Hàng ngồi : Nguyễn đình Lân, Phan quốc Trọng, Lê quang Tập, Nguyễn văn Lạc, Ngô văn Tâm, Nguyễn văn Thảo, Hồ quang Triệu.

                Tiểu đội 4/112 :

Hàng đứng : Nguyễn hữu Trí, Ngô hồng Châu, Huỳnh công Thuấn, Nguyễn văn Thiệu, Trần khắc Điệp, Nguyễn hữu Tích, Nguyễn thụy Khê, Nguyễn thanh Hoài.

Hàng ngồi : Nguyễn mạnh Cường, Nguyễn đức Tân, Nguyễn đức Hiền, Nguyễn khắc Đang, Lê hồng Phước, Trần văn Ban, Trần quang Tâm.

 

TRUNG ĐỘI 3. [Tr/đội trưởng Tr/úy Nguyễn  hồng Tâm]

                Tiểu đội 1/113 :

Hàng đứng : Phan xuân Vỹ, Lâm hoàng Oanh, Nguyễn văn Hải, Nguyễn khoa Thái, Nguyễn trung Bộ, Đoàn ngọc Linh, Võ tá Thảo, Trần lương Tri.

Hàng ngồi : Nguyễn hải Điền, Trần công Tâm, Nguyễn chí Chính, Nguyễn mạnh Hùng, Trần văn Lạc, Lê văn Hội, Nguyễn xuân Phục.

                Tiểu đội 2/113 :

Hàng đứng : Dương việt Trung, Nguyễn văn Định, Hồ thái Thạch, Trần văn Hòa, Nguyễn văn Thu, Phan văn Bi, Thái chí Phương, Vũ viết Huyến, Đặng quan Thăng.

Hàng ngồi : Lê văn đấy, Phạm quốc Dũng, Huỳnh văn Bé, Trần hoàng Ngọc Phước, Trịnh văn Bảy, Nguyễn văn Hương, Đặng an Phúc.

                Tiểu đội 3/113 :

Hàng đứng : Trần văn Sển, Phạm tấn Nhàn, Ngô sĩ Hùng, Mai văn Chính, Đặng văn Là, Tưởng năng Tiến, Lê quang Tuần, Nguyễn anh Việt.

Hàng ngồi : Lê văn Lòng, Vũ văn Cung, Dương quốc Vinh, Nguyễn Năm Hoàng Số, Ngô lam Sơn.

                Tiểu đội 4/113 :

Hàng đứng : Võ văn Hiệp, Trương cẩm Long, Đỗ đức Hùng, Trương văn Chăm, Nguyễn văn Niên, Nguyễn Khấm, Độ trọng Hà, Lê công Đức.

Hàng ngồi : Hoàng văn Quốc, Nguyễn ký Lân, Nguyễn viết Tơ, Trầm bửu Sanh, Phùng trung Thành, Nguyễn văn Khiêm.

 

TRUNG ĐỘI 4. [Tr/đội trưởng : : Tr/úy Trần văn Pháp]

                Tiểu đội 1/114 :

Hàng đứng : Đỗ thanh Toàn, Thát văn Thế, Vũ văn Phương, Nguyễn trọng Cường, Nguyễn hữu Lợi, Nguyễn hải Lâm, Trần phi Hùng.

Hàng ngồi : Võ văn Thương, Nguyễn phúc Thịnh, Nguyễn văn Tâm, Trần hữu Đức, Nguyễn văn Xuân.

                Tiểu đội 2/114 :

Hàng đứng : Nguyễn hữu Thời, Nguyễn thành Long, Nguyễn hồng Võ, Võ vi Ngô, Lê văn Định, Đặng quốc Bảo, Hồ thu Hùng.

Hàng ngồi : Trần văn Hoàng, Phạm ngọc Quân, Nguyễn Thái, Lê đình Điền, Trần ngọc Tri.

                Tiểu đội 3/114 :

Hàng đứng : Huỳnh thanh Liễu, Trần văn Thuận, Nguyễn minh Quang, Nguyễn đôn Hiến, Nguyễn huỳnh Long, Nguyễn văn Chính, Lý Tâm, Nguyễn văn Ba.

Hàng ngồi : Nguyễn đình Thắng, Nguyễn Hưng, Phùng Thừa, Đinh ngọc Quyết, Ông Náo, Trần văn Minh, Lê văn Bé.

                Tiểu đội 4/114 :

Hàng đứng : Phạm văn Thành, Nguyễn văn Lạc, Nguyễn văn Hùng, Nguyễn văn Hoàng, Huỳnh minh Thọ, Tô văn Sơn, Trần Quây Huỳnh, Phan trung Việt,

Nguyễn hùng Quan, Lê trung Trực.

Hàng ngồi : Lê hữu Năng, Trần quang Dũng, Đinh văn Huân, Trần hồng Nhân, Lê văn Ứng.

 

 

ĐẠI ĐỘI 12

Đi đội trưởng 12 : Tr/úy Ngô Hữu Chánh.

TRUNG ĐỘI 1. [Tr/đội trưởng : Tr/úy Lê hữu Đức – Đức công tử]. 

                Tiểu đội 1/121 : [Nhìn từ trái sáng phải].

Hàng đứng : Hồ kim Cương, Chung tử Ngọc, Bạch hòa Thuận, Ngô hoàng Giang, Huỳnh hữu Thế, Hồ đình Hoàng, Đặng thanh Hùng, Nguyễn văn Chuyện.

Hàng ngồi : Đinh Phúc, Vũ ngọc Thành, Bùi cảnh Sơn, Liễu văn Bị, Trần tư Dân, Lâm trung Nghĩa, Nguyễn thanh Hùng.

                Tiểu đội 2/121 :

Hàng đứng : Nguyễn ngọc Thi, Nguyễn bá Nhẫn, Phạm văn Long, Vũ Dân, Yeou A Sáng, Trần thanh Bạch, Trần A Pẩu, Trần trí Sỹ, Phan văn Hòa.

Hàng ngồi : Nguyễn hữu Huyên, Nguyễn văn Trực, Hoàng gia Lộc, Trần văn Mạnh, Nguyễn kỉnh Tâm, Lưu văn Hinh.

                Tiểu đội 3/121 :

Hàng đứng : Nguyễn Hoàng,Nguyễn văn Hưng, Vũ văn Bình, Huỳnh công Qưới,, Trần vi Sơn, Nguyễn văn Đức, Nguyễn anh Tài, Phạm trung Hòa.

Hàng ngồi : Phạm tấn Thành, Đặng văn Đông, Nguyễn trung Hiếu, Lê phú Mọ, Võ Mầng, Trấn đắc Khoa.

                Tiểu đội 4/121 :

Hàng đứng : Nguyễn đính An, Lâm trí Hùng, Phạm minh Tuyên, Bùi thế Vinh, Đặng tấn Tuấn, Trương hoàng Vương, Bùi Thế, Cao minh Thịnh.

Hàng ngồi : Trần hồng Phước, Nguyễn văn Tường, Diệp văn Tào, Nguyễn Quát, Lưu thành Chí, Võ Thật.

 

TRUNG ĐỘI 2. [Tr/đội trưởng : Tr/úy Ngô Hữu Chánh, ĐĐT kiêm Tr/đ trưởng.]

                Tiểu đội 1/122 :

Hàng đứng : Dương tấn Phát, Nguyễn Long, Lê văn Bite, Nguyễn thành Lạc, Phạm hoàng Minh, Nguyễn tấn Văng, Phạm văn Nhị, Phạm Thương, Nguyễn đăng Thịnh.

Hàng ngồi : Đoàn văn Đức, Bạch văn Ơn, Lê sỹ Quang, Nguyễn văn Thanh, Phạm Tuyết, Nguyễn đức Anh.

                Tiểu đội 2/122 :

Hàng đứng : Nguyễn hữu Danh, Nguyễn văn Hiệp, Nguyễn ánh Sáng, Phạm diên Hy, Lương văn Thành, Trần hinh Chơi, Lê hoàng Hải, Phan tiến Bình.

Hàng ngồi : Lê duy Nhựt, Bùi quang Linh, Đỗ Minh, Cao Trận, Nguyễn văn Sên, Nguyễn viết Chiến, Dương văn Tuaran.

                Tiểu đội 3/122 :

Hàng đứng : Sơn Mỹ, Nguyễn minh Công, Bùi thiện Tứ, Bành văn Cư, Lê văn Long, Đỗ đình Hoài, Nguyễn hữu Cẩm, Phan thượng Đức, Vương Phận.

Hàng ngồi : Nguyễn hùng Anh, Vũ mạnh Tiến, Hoàng Trung, Cao chu Vân, Nguyễn văn Năm, Lê văn Phấn.

                Tiểu đội 4/122 :

Hàng đứng : Huỳnh Bá, Bảo Bích, Nguyễn hoàng Trung, Phạm ngọc Sơn, Trương thành Lâm, Nguyễn ngọc Phát, Nguyễn Lễ, Phạm hữu Hiệp.

Hàng ngồi : Mai văn Nở, Nguyễn văn Bửu, Trần Phanh, Hoàng Bình, Nguyễn đình Phỉ, Nguyện trọng Đắc.

 

TRUNG ĐỘI 3. [Tr/đội trưởng : Th/úy Đinh văn Thành  - Đinh tiểu thơ]

                Tiểu đội 1/123 :

Hàng đứng : Đoàn ngọc Mỹ, Trần mộng Hằng, Vũ văn Thùy, Trần văn Toàn, Nguyễn tăng Côn, Lê hữu Như, Lê xuân Thắng, Đỗ vũ Hùng, Vũ công Quyền.

Hàng ngồi : Trần ngọc Tấn, Lê ngọc Hồng, Nguyễn văn Vỹ, Vũ hạnh Kiểm, Bế A Ốn, Lê điền Sơn.

                Tiểu đội 2/123 :

Hàng đứng : Tôn bình Phú, Ngô văn Đôn, Phạm văn Nhã, Trương thành Tân, Nguyễn đức Việt, Trần cửu Vạn, Nguyễn hoàng Nhi, Nguyễn việt Hùng, Trần đức Thái.

Hàng ngồi : Trần văn Thu, Lê gia Ổn, Trần việt Sơn, Đặng quốc Chương, Phạm văn Khang, Đặng phi Sơn.

                Tiểu đội 3/123 :

Hàng đứng : Lê văn Hai, Lê văn Đức, Nguyễn văn Khánh, Đặng thành Đức, Trần đoàn Kết, Nguyễn minh Mẫn, Lê công Thanh, Nguyễn quang Thanh, Đoàn thanh Sơn.

Hàng ngồi : Trần minh Quang, Đỗ hoàng Mính, Nguyễn văn Tâm, Phạm văn Lắt, Đoàn quang Thản, Triệu tôn Nghiêm.

                Tiểu đội 4/123 :

Hàng đứng : Vũ xuân Thủ, Dương hớn Anh, Nguyễn quang Bảy, Nguyễn thành Lập, Nguyễn văn Nhân, Lê văn Thảo, Nguyễn hùng Lâm, Thái Đào.

Hàng ngồi : Đặng văn Thanh, Nguyễn thái Long, Nguyễn Hiệp, Nguyễn văn Ký, Phạm thành Long, Lê văn Phương.

 

TRUNG ĐỘI 4. [Tr/đội trưởng : Tr/úy Huỳnh văn Sắc – Sắc Dzango]

                Tiểu đội 1/124 :

Hàng đứng : Lê Liên, Vũ đình Thiện, Hoàng Tâm, Nguyễn văn Mãnh, Trần văn Sang, Chu văn Qúy, Nguyễn Phước Hải, Trần ngọc Chương.

Hàng ngồi : Võ Hùng, Lê hồng Danh, nguyễn văn Miễn, Nguyễn đình Độ, Đỗ cao Sơn, Bùi Công An.

                Tiểu đội 2/124 :

Hàng đứng : Ngô hồng Nhung, Trần minh Trí, Hoàng đức Miên, Nguyễn đình Ngọc, Nguyễn tiến Dũng, Trần đại Hữu, Lê Hùng, Lâm văn Thi, Lý hồ Hải.

Hàng ngồi : Bùi xuân Bá, Đào văn Hoàng, Lê văn Vệ, Lê văn Ba, Nguyễn quang Chế.

                Tiểu đội 3/124 :

Hàng đứng : Cao văn Thanh, Hoàng trọng Châu, Nguyễn đăng Đảnh, Phan quang Cảnh, Nguyễn thành Sơn,Trần xuân Quy, Phạm minh Tuấn, Trần Cẩn, Nguyễn hữu Quyền.

Hàng ngồi : Phan Hùng, Hứa lạc Thành, Trần văn Hoàng, Bùi năng Thành, Nguyễn xuân Hiền, Nguyễn Đậu, Nguyễn ngọc Đỉnh.

                Tiểu đội 4/124 :

Hàng đứng : Nguyễn tri Phương, Trần minh Chợ, Nguyễn thanh Dũng, Phạm hoàng Quân, Lưu Ký, Hồ kim Cương, Phan minh Giám, Nguyễn ngọc Kỳ.

Hàng ngồi : Trần văn Vinh, Lê văn Định , Nguyễn đình Cường, Ngô ngọc Quệ , Lê ngọc Lệ, Nguyễn Sơn Hải.

 

ĐẠI ĐỘI 14                  [Khóa 4/73]

Đi đội trưởng 14 : Tr/úy                                        .

TRUNG ĐỘI 1. [Tr/đội trưởng : Tr/úy                                    , ĐĐP kiêm Tr/đội trưởng]. 

                Tiểu đội 1/141 : [Nhìn từ trái sáng phải].

Hàng đứng : Nguyễn văn Điện, Trương chí Ường, Nguyễn văn Hùng, Hồng phát Đạt, Nguyễn tấn Đạt, Ninh ngọc Tỉnh, Trần quốc Vũ, Nguyễn văn Nghĩa, Nguyễn ngọc Cân.

Hàng ngồi : Lê hùng Ri, Lưu đình Xinh, Cao chí Hiếu, Dương văn Khôi, Tiêu hồng Sang, Trần văn Hạnh.

                Tiểu đội 2/141 :

Hàng đứng : Thạch Hường, Nguyễn văn Sáng, Bùi hữu Dũng, Nguyễn ngọc Thăng, Nguyễn hữu Vinh, Tăng quốc Cang, Lưu văn Thành, Lý Lạc Long Định, Trương thành Nam.

Hàng ngồi : Lê Hổ, Đoàn hùng Dũng, Nguyễn linh Huy, Nguyễn duy Thanh, Nguyễn ngọc Tuấn, Vũ văn Phước.

                Tiểu đội 3/141 :

Hàng đứng : Trần đạt Phương, Lê Chiêu, Nguyễn ngọc Nưng, Li nhu Trung, Đỗ văn Thiện, Lê văn Vọng, Phan minh Chánh, Nguyễn quốc Định.

Hàng ngồi : Trần Cư, Hoàng chính Nghĩa, Nguyễn anh Tuấn, Nguyễn văn Tâm, Vũ kim Thiệu, Nguyễn đức Cầu, Đinh Hổ.

                Tiểu đội 4/141 :

Hàng đứng : Đặng Xú, Nguyễn thanh Tùng, Tống hữu Trung, Phạm nhật Tiến, Trần bá Thọ, Mạch văn Hiếu, Dư vĩnh Dũng, Nguyễn thanh Tùng.

Hàng ngồi : Vũ đức Thu, Huỳnh Sơn, Lê hồng Lâm, Bùi phước Anh, Đỗ văn Nghiêm, Phạm trí Tâm.

 

TRUNG ĐỘI 2. [Tr/đội trưởng : Th/úy                                   ]

                Tiểu đội 1/142 :

Hàng đứng : Nguyễn văn Rớt, Lưu thuận Biến, Đoàn văn Thiệu, Hoàng văn Thu, Đậu văn Hường, Trần Hùng, Nguyễn quang Dũng, Lương văn Thuận.

Hàng ngồi : Nguyễn văn Bính, Lý phước Quang, Lê quang Minh, Nguyễn văn Ngọc, Phạm quang Minh, Nguyễn nhạn Hồng, Tường duy Tỵ.

                Tiểu đội 2/142 :

Hàng đứng : Trần đình Ninh, Nguyễn thanh Sơn, Bùi thanh Sơn, Ngô mạnh Đặc, Lê Long, Trần minh Tạm, Nguyễn văn Long, Trần viết Thông, Tạ thăng Long, Nguyễn văn Hồng.

Hàng ngồi : Trịnh huy Ánh, Nguyễn thanh Tòng, Nguyễn tấn Nhã, Trần quốc Cường, Nguyễn đức Đan.

                Tiểu đội 3/142 :

Hàng đứng : Vũ kim Chung, Trần quốc Thới, Đặng văn Nghiệp, Thái say Lẩu, Nguyễn quang Chi, Trần văn Thanh, Trần mạnh Cường, Võ ngọc Oanh, Trần phước Hậu.

Hàng ngồi : Trần đình Thông, Nguyễn khắc Điệp, Vũ đình Chuyên, Nguyễn ngọc Ẩn, Đoàn văn Hùng, Lê hiếu Nghĩa.

                Tiểu đội 4/142 :

Hàng đứng : Ngô tấn Dũng, Lê văn Ninh, Nguyễn quang Huy, Lê ngọc Long, Huỳnh phi Lân, Lê mộng Hùng, Võ văn Bưởi, Lương văn Minh.

Hàng ngồi : Huỳnh hồng Lang, Diệp minh Hùng, Nguyễn văn Nam, Lê chí Thành, Thân trọng Dũng, Trần văn Ngàn.

 

TRUNG ĐỘI 3. [Tr/đội trưởng : Tr/úy                                    ]

                Tiểu đội 1/143 :

Hàng đứng : Nguyễn tấn Phát, Quản hữu Định, Nguyễn mậu Tường, Nguyễn đức Cường, Lê văn Nhân, Phan văn Phú, Lâm xuân Ngươn, Nguyễn hồng Long, Nguyễn văn Bét.

Hàng ngồi : Nguyễn hữu Hùng, Vũ đức Xuân, Lê hữu Phước, Nguyễn tuấn Tú, Lê minh Tâm, Châu thanh Khôi.

                Tiểu đội 2/143 :

Hàng đứng : Nguyễn ngọc Nga, Nguyễn văn Đức, Nguyễn an Lũy, Nguyễn kim Sơn, Quang trường Thạnh, Phan thành Đẳng, Nguyễn hữu Luật, Bùi quốc Huy, Nguyễn quới Đức, Nguyễn văn Hương.

Hàng ngồi : Nguyễn văn Ba, Lê văn Ban, Phan văn Hoàng, Nguyễn Thu, Nguyễn châu Tập.

                Tiểu đội 3/143 :

Hàng đứng : Hồ viết Hòa, Dương minh Đãm, Trần văn Nhớ, Huỳnh văn Thợ, Tăng thanh Tùng, Dương văn Khiễm, Đỗ văn Tỹ, Trương văn Nhiệm, Nguyễn phát Vinh.

Hàng ngồi : Trần văn Xanh, Lương hữu Dũng, Nguyễn văn Hiếu, Đoàn văn Phát, Thạch Soyar, Trần ngọc Sơn.

                Tiểu đội 4/143 :

Hàng đứng : Nguyễn văn Thọ, Trấn thế Hùng, Kiều văn Út, Bùi ngọc Sơn, Đặng ngọc Nhân, Dịp A Cẩu, Thân văn cần, Hoàng trọng Hồng, Võ văn Thành.

Hàng ngồi : Nguyễn ngọc Nghĩa, Nguyễn văn Bảy, Nguyễn thành Trung, Trần hữu Đức, Nguyễn văn Hào.

 

TRUNG ĐỘI 4. [Tr/đội trưởng : Th/úy                                         ]

                Tiểu đội 1/144 :

Hàng đứng : Phạm phước Thọ, Lê văn Trung, Hà công Bang, Trần thế Lực, Trần đức Nam, Trần công Phúc, Nguyễn xuân Thành, Lê phi Hùng, Huỳnh đức Kỳ.

Hàng ngồi : Nguyễn văn Diễn, Phạm châu Thành, Nguyễn ngọc An, Lộc siu Lam, Đỗ ngọc Ân, Trần văn Tư.

                Tiểu đội 2/144 :

Hàng đứng : Dương tấn Lợi, Nguyễn đình Đức, Ngô hồng Thanh, Trần văn Trò, Trần trọng Thạch, Bùi đoàn Hùng, Phạm văn Minh, Quách đăng Phố.

Hàng ngồi : Phạm văn Lành, Nguyễn văn Lê, Nguyễn thành Dũng, Trần văn Lộc, Trần Đài, Trần minh Chính.

                Tiểu đội 3/144 :

Hàng đứng : Lê văn Hải, Nguyễn văn Tâm, Hồ ngọc Dũng, Võ duy Nhơn, Lê quốc Anh, Trần văn Hoa, Nguyễn thanh Tùng, Nguyễn văn Vinh, Lợi tấn Phúc.

Hàng ngồi : Nguyễn hồng Vân, Nguyễn hữu Tài, Nguyễn văn Tám, Trần minh Hữu, Lê thanh Long, Bùi văn Nông.

                Tiểu đội 4/144 :

Hàng đứng : Trần vănPhu7o7ng, Châu thế Hùng, Dương văn Sánh, Trương văn Chiếu, Huỳnh văn Thủy, Bành Quảng, Đỗ hữu Đáng, Nguyễn đức Phiệt, Hứa hiếu Nghĩa.

Hàng ngồi : Nguyễn văn Châu Thanh, Nguyễn văn Đực, Thân văn Dư, Huỳnh kim Quang, Vũ văn Định.

 

ĐẠI ĐỘI 15                [Khóa 4/73]

Đi đội trưởng 15 : Đại úy                                          .

TRUNG ĐỘI 1. [Tr/đội trưởng : Tr/úy                                     ]. 

                Tiểu đội 1/151 : [Nhìn từ trái sáng phải].

Hàng đứng : Quách đăng Bang, Nguyễn hoàng Dũng, Lê chí Dũng, Bùi đức Bình, Nguyễn thành Bổn, Huỳnh văn Buộc, Lê văn Bàng, Cao văn Bót, Dương xuân Dũng.

Hàng ngồi : Nguyễn công Chỉnh, Lương ngọc Đảnh, Lê văn Ẩn, Mai việt Cường, Trần minh Cư, Nguyễn quốc Đạt.

Tiểu đội 2/151 :

Hàng đứng : Trần minh Hải, Nguyễn văn Đèn, Nguyễn văn Hải, Nguyễn phước Huy, Nguyễn xuân Đông, Nguyễn thành Hảo, Cao chí Hiếu, Lâm phước Điều.

Hàng ngồi : Nguyễn văn Lai, Nguyễn văn Hiểu, Nguyễn minh Hải, Nguyễn văn Liêm, Võ sĩ Hùng, Lê Sơn Khê, Vũ văn Định.

                Tiểu đội 3/151 :

Hàng đứng : Nguyễn thế Liễu, Võ văn Phụng, Tạ kim Phú, Huỳnh văn Tài, Nguyễn văn Luật, Trần tiên Phong, Phạm văn Lộc, Trần đức Ngộ.

Hàng ngồi : Trần công Phụng, Dương văn Mẹo, Trần đình Nam, Trần mai Kim Phương, Nguyễn văn Minh, Võ văn Sáu, Lê viết Liễn.

                Tiểu đội 4/151 :

Hàng đứng : Nguyễn văn Thanh, Lê Tòng, Nguyễn hữu Tỏa, Lê xuân Thọ, Lê đình Thuấn, Lê thanh Xuân, Phạm đoan Trang.

Hàng ngồi : Trần văn Thận, Hà văn Thón, Nguyễn hữu Sơ, Phan duy Văn, Đặng Tài, Trần trung Tình, Vũ văn Trường.

 

TRUNG ĐỘI 2. [Tr/đội trưởng : Tr/úy                                             ]

                Tiểu đội 1/152 :

Hàng đứng : Mai văn Chiến, Lê văn Bé, Lê thành Đương, Trần văn Đài, Huỳnh đức Dũ, Lưu hùng Dũng, Nguyễn văn Ba, Trần bùi Đây.

Hàng ngồi : Trần hữu Danh, Ngô văn Đam, Vũ việt Cường, Hoàng Đôn, Phạm quang Chính, Đỗ quang Đợi, Lưu thiếu Anh.

                Tiểu đội 2/152 :

Hàng đứng : Đặng thanh Hải, Phạm vĩnh Khương, Trà trung Hiếu, Trần đình Hùng, Trần văn Huỳnh, Hoàng đức Khang, Vương văn Hoang, Nguyễn khắc Hùng.

Hàng ngồi : Nguyễn văn Huỳnh, Trần văn Lang, Vũ qúy Gia, Trần dục Hưng, Nguyễn huy Hoàng, Nguyễn văn Kiêm, Võ văn Kim.

                Tiểu đội 3/152 :

Hàng đứng : Độ anh Minh, Lê năng Sơn, Lê quang Luật, Đặng văn Nguyên, Lý thành Nghị, Cao minh Linh, Nguyễn vănLie65u, Hồ quốc Nam, Trịnh thế Lũy.

Hàng ngồi : Trần văn Sương, Nguyễn văn quyền, Dương ngọc Sên, Đinh văn Lộc, Nguyễn văn Qúi, Ngô thành Minh.

                Tiểu đội 4/152 :

Hàng đứng : Võ nhật Tân, Nguyễn văn Vinh, Nguyễn văn Thức, Trương hớn Thanh, Thới ngọc Trình, Lê hùng Tâm, Phùng văn Thái, Nguyễn kim Tân.

Hàng ngồi : Trần văn Trướng, Lê hướng Thiện, Giang Thành, H.L.H.H. Duy Toản, Nguyễn thanh Xuân, Nguyễn văn Tiến.

 

TRUNG ĐỘI 3. [Tr/đội trưởng : Tr/úy                                                ]

                Tiểu đội 1/153 :

Hàng đứng : Lưu Di, Vũ hòa Đạt, Nguyễn như Hải, Đoàn công Bình, Nguyễn hữu Đức, Phan văn Hồng, Nguyễn văn Hiệp, Vb văn Đoàn.

Hàng ngồi : Lưu Anh, Phạm thanh Hải, Bùi thế Chưỡng, Ngô hữu Đức, Võ văn Đệ, Nguyễn đức Định.

                Tiểu đội 2/153 :

Hàng đứng : Nguyễn đức Lành, Đặng văn Mãnh, Lâm thanh Long, Nguyễn trọng Nghĩa, Hoàng thế Hùng, Cao triết Lý, Lê hoàng Long, Lê hoàng Lộc.

Hàng ngồi : Trần kim Mỹ, Phạm tuấn Khanh, Cao văn Nguyên, Huỳnh ngọc Lân, Bành Lập, Nguyễn hữu Mạnh, Lê hữu Lộc.

                Tiểu đội 3/153 :

Hàng đứng : Nguyễn Phố, Nguyễn văn Sáu, Phong tay Sáng, Bìu văn Phi, Lê công Phát, Nguyễn văn Tiến, Trần văn Quân, Trần anh Ngọc.

Hàng ngồi : Đặng diệu Quan, Nguyễn vĩnh Tiên, Trần văn Phi, Nguyễn kim Thanh, Võ thạnh Qúi, Phạm văn Sĩ, Lương Qúy.

                Tiểu đội 4/153 :

Hàng đứng : Tạ văn Trâm, Nguyễn hiều Thuận, Đoàn thiên Thu, Hoàng quốc Thái, Phạm an Việt, Bành Tỷ, Nguyễn văn Thành, Phạm gia Trí.

Hàng ngồi : Lê thanh Tòng, Mã phú Toàn, Trần văn Phi, Đinh mạnh Tuấn, Nguyễn kiến Thụy, Nguyễn hoàng Trấn.

 

TRUNG ĐỘI 4. [Tr/đội trưởng :                                            ]

                Tiểu đội 1/154 :

Hàng đứng : Nguyễn văn Hùng, Tạ hồng Côn, Nguyễn văn Đăng, Đặng cao Hoàng, Bùi văn Hùng, Nguyễn hòa Kiên, Lưu Hưng, Lê trọng Hồng.

Hàng ngồi : Huỳnh Được,Phạm văn Bích, Thái ngươn Châu, Tham văn Hùng, Trần văn Hài, Nguyễn văn Trọng.

                Tiểu đội 2/154 :

Hàng đứng : Hồ tuấn Kiệt, Trần văn Long, Hồ ngọc Linh, Phạm duy Lâm, Phạm văn Long, Trần nguyễn Minh, Phạm duy Lân, Đỗ văn Nam.

Hàng ngồi : Lê Linh, Vũ thăng Long, Vũ bình Minh, Đỗ Minh Kháng, Phạm đức Long, Đặng văn Minh, Trần ngọc Lầu.

Tiểu đội 3/154 :

Hàng đứng : Nguyễn minh Qúy, Hà văn Sáng, Bìu văn Thản, Nguyễn văn Sơn, Trần hữu Thành, Nguyễn ngọc Phước, Nguyễn văn Sinh, Nguyễn văn Thanh.

Hàng ngồi : Lương hồng Phước, Nguyễn văn Ngôn, Phạm văn Sen, Nguyễn văn Phương, Huỳnh ngọc Nhàn, Ngọc văn Phúc, Võ văn Ngữ.

                Tiểu đội 4/154 :

Hàng đứng : Nguyễn đình Vấn, Lê văn Xứ, Nguyễn long San, Hoàng văn Thực, Lê quang Trắc, Lê thành Thắng, Tô kim Xuyên.

Hàng ngồi : Trần minh Thung, Phạm hoàng Trung, Phạm anh Tuấn, Lê văn Vàng, Lương trường Thọ, Nguyện tăng Toàn, Phan minh Tiến.

 

ĐẠI ĐỘI 16

Đi đội trưởng 16 : Tr/úy Trần văn Lan.

TRUNG ĐỘI 1. [Tr/đội trưởng : Tr/úy                                   , ĐĐP kiêm Tr/đội Trưởng].  [Khóa 3/73]

                Tiểu đội 1/161 : [Nhìn từ trái sáng phải].

Hàng đứng : Nguyễn minh Tâm, Lê thanh Trình, Thái văn Thâu, Phan trọng Lại, Nguyễn văn Đồng, Từ văn Minh, Đào văn Hinh.

Hàng ngồi : Trần văn Hải, Nguyễn ngọc Thủy, Trần văn Điền, Phan thanh Minh, Nguyễn xuân Huy, Đoàn văn Lũy.

                Tiểu đội 2/161 :

Hàng đứng : Đặng hùng Sơn, Lư ̀ phước Lành, Nguyễn thanh Sơn, Thích thành Nhân, Tô kiến Hoa, Tạ thế Khoáng, Trần văn Mẫn, Nguyễn phú Việt.

Hàng ngồi : Nguyễn tất Vượng, Phan tôn Tân, Trần văn Nhiều, Nguyễn văn Chín, Võ văn Ánh, Trần công Thuận.

                Tiểu đội 3/161 :

Hàng đứng : Nguyễn thiện Hùng, Lê ngọc Xuân, Trương công Thuận, Ngô đức Tịnh, Nguyễn thành Minh, Lê Minh Quang (tự Sơn), Vĩnh Khanh.

Hàng ngồi : Trần trọng Hiếu, Võ bình Đồng, Nguyễn văn Thanh, Nguyễn hữu Lợi, Võ hiếu Để, Nguyễn văn Trường, Phạm ngọc Cổn.

                Tiểu đội 4/161 :

Hàng đứng : Phan đức Nam, Vũ văn Vĩnh, Nguyễn Liên, Trần anh Minh, Trần đình Tạo, Nguyễn văn Dũng, Nguyễn ngọc Long.

Hàng ngồi : Nguyễn Quang, Nguyễn thanh Chí, Huỳnh hữu Phước, Nguyễn ngọc Điệp, Nguyễn bá Phụng, Lê văn Lăng.

 

TRUNG ĐỘI 2. [Tr/đội trưởng :                                    ]  [Khóa 3/73]

                Tiểu đội 1/162 :

Hàng đứng : Lê Hà, Dương hoàng Minh, Trần hữu Dũng, Nguyễn trường Lương, Nguyễn đức Tư, Võ thành Thế, Hà đình Hải, Thạch Wanno.

 

Hàng ngồi : Nguyễn thành Phương, Trương công Năng, Nguyễn huy Triệu, Lê văn Hồng, Trần tấn Hùng, Phạm đình Quang.

                Tiểu đội 2/162 :

Hàng đứng : Nguyễn đức Bá, Trần thanh Minh, Nguyễn đức Khang, Nguyễn phước Lễ, Trần Tảo, Trần văn Hải, Nguyễn danh Thành, Đoàn văn Xinh.

Hàng ngồi : Nguyễn văn Tứ, Nguyễn văn Hóa, Bùi văn Lập, Bùi hữu Ngọc, Huỳnh quang Huy.

                Tiểu đội 3/162 :

Hàng đứng : Ngô văn Phối, Vũ ngô Triệu, Phạm văn Thủy, Nguyễn văn Tác, Nguyễn thanh Long, Trần văn Thanh, Đặng văn Diệu.

Hàng ngồi : Trần hữu Côn, Nguyễn công Chính, Nguyễn đình Sơn, Nguyễn văn Phương, Nguyễn đăng Toàn, Thái minh Hiếu.

                Tiểu đội 4/162 :

Hàng đứng : Lê đình Minh, Nguyễn đức Phê, Trần ngọc Huyên, Nguyễn hữu Liêm, Võ văn Hân, Nguyễn văn Kính, Bùi văn Vinh, Đỗ minh Việt, Trần ngọc Hùng.

Hàng ngồi : Trấn Bút, Võ văn Hoa, Hoàng ngọc Sơn, Nguyễn tấn Trung, Nguyễn khoa Toàn.

 

TRUNG ĐỘI 3. [Tr/đội trưởng : Th/úy                                   ]  [Khóa 4/73]

                Tiểu đội 1/163 :

Hàng đứng : Nguyễn hồng Đức, Phạm công Thành, Ngô chí Công, Trầnngo5c Anh, Hồ công Hà, Trần bá Chu, Trần văn Đức, Lâm văn Huỳnh, Nguyễn đức Trung.

Hàng ngồi : Tô tấn Thâu, Huỳnh trung Chánh, Đoàn văn Tòng, Trần văn Đông, Phạm hữu Chiến, Phạm tuấn Minh.

                Tiểu đội 2/163 :

Hàng đứng : Nguyễn văn Bảo, Nguyễn hữu Nam, Lê văn Thuận, Nguyễn thanh Xuân, Mai ngọc Xuân, Hồ xuân Vân, Bùi văn Cãnh, Phan văn Mười, Võ an Bình.

Hàng ngồi : Võ thành Trai, Quách đình Hồng, Lưu thanh Danh, Trần văn Xê, Trần văn Phượng, Võ văn Minh.

                Tiểu đội 3/163 :

Hàng đứng : Lý kim Long, Tăng Hùng, Nguyễn văn Thái, Nguyễn thanh Tâm, Trần đức Khanh, Lý văn Nga, Phan văn Vãng, Hoàng bá Hồ, Giáp Tý.

Hàng ngồi : Mai đức Phú, Nguyễn văn Thắng, Võ văn Trà, Đoàn trung Tín, Võ văn Sạt, Nguyễn văn Y.

                Tiểu đội 4/163 :

Hàng đứng : Phạm bá Tuấn, Nguyễn văn Thiện, Nguyễn chánh Trực, Lê quang Ân, Văn Sơn Dục, Nguyễn quy Hùng, Hoàng ngọc Hùng.

Hàng ngồi : Đỗ văn Lài, Phan văn Hà, Trần ngọc Bửu, Lưu văn Thương, Trần quang Sanh.

 

TRUNG ĐỘI 4. [Tr/đội trưởng : Th/úy                                   ]

                Tiểu đội 1/164 :

Hàng đứng : Hà công Mẫm, Hà ngọc Phước, Đoàn văn Hai, Lê văn Lượm, Trần văn Nam, Ngô thành Thục, Phạm văn Bảng, Lý thanh Long, Tăng minh Tuấn.

Hàng ngồi : Bùi tấn Triều, Lê hữu Thiệt, Trương Thành, Trần đình Chiến, Nguyễn văn Hiền, Đặng văn Nho, Trần hữu Phước.

                Tiểu đội 2/164 :

Hàng đứng : Vũ văn Thịnh, Ngô đức Quyền, Trần quang Kiệm, Nguyễn thành Vân, Phạm văn Danh, Hoàng văn Khánh, Nguyễn bá Tùng, Nguyễn văn Chánh, Nguyễn hồng Thúy, Lê công Thọ.

Hàng ngồi : Lý văn Long, Trần minh Luân, Đỗ mạnh Hùng, Nguyễn văn Hiều, Trần quốc Hùng, Ngô văn toàn Thiện.

                Tiểu đội 3/164 :

Hàng đứng : Trương vĩnh Thế, Đỗ thế Hưng, Quách minh Tâm, Trần long Đạt, Hoàng kim Văn, Huỳnh văn Qu1y, Nguyễn văn Quan, Lê văn Đựt.

Hàng ngồi : Trần ngọc Chánh, Hoàng ngọc Toàn, Lê văn Tươi, Lê thanh Bình, Nguyễn văn Nhơn, Huỳnh phú Hữu, Lê hoàng Ẩn.

                Tiểu đội 4/164 :

Hàng đứng : Thái mỹ Trung, Tạ Gia, Lê Minh, Phan văn Giỏi, Vương quốc Hòa, Dương quang Phước, Lê kim Tâm, Hoáng văn Thịnh, Trần văn Hiến.

Hàng ngồi : Trần sơn Đình, Đỗ Lường, Trần minh Triết, Trần ngọc Sơn, Phạm thanh Hoàng, Trương thanh Hoàng, Lâm thành Phương.

 

˜