Khóa Thẳng Tiến - 3&4/73 SVSQ/TBTX
Website được thực hiện để làm nhịp cầu thông tin, tương trợ
Không trực thuộc Tổng Hội, Liên Hội hay bất cứ Tổ chức nào

- Vô cùng thương tiếc TT Phạm văn Nhà (1/123) - -

- Chia buồn cùng gia đình TT Phạm quốc Dũng (2/113) - -

- Tuần huấn nhục -

- Vô cùng thương tiếc TT Phạm Tuyết (1/122) - -

- CMX 2021 - -

Trang nầy được thành lập bởi một nhóm cựu SVSQ Khóa Thẳng Tiến đã xa nhau quá lâu mà niềm nhớ về bạn bè xưa vẫn luôn trong trí. Đây là một tổng hợp những hình ảnh hoặc thơ văn về Trường Bộ Binh và Khóa Thẳng Tiến mà một thời chúng ta đã ở đó và cùng nhau chia sẻ " 4 người 1 mâm". Các bạn có thể dạo quanh các trang:

Sơ lưọc về khóa Thẳng Tiến: Xem chi tiết

 • Vào TTHL Quang Trung : 26/1/1973
 • Xong giai đoạn 1: tháng 4/1973 nhưng không được vào Thủ Đức/ Đồng Đế ngay vì 2 quân trường đó không còn chỗ vào thời điểm đó (tháng 4/73)
 • Đi ứng chiến ven đô Saigon :từ tháng 4/73 đến tháng 7/73
 • Vào Thủ Đức : tháng 7/1973 ( vào tiểu đoàn 1 khăn đỏ - lúc đó do trung tướng Phạm Quốc Thuần là chỉ huy trưởng; sau đó 31/10/73 tướng Thuần bàn giao lại cho trung tướng Nguyễn Văn Minh...)
 • Mãn khóa : 15/12/1973
 • 1053 SVSQ tốt nghiệp Chuẩn Úy nghạch trừ bị, tên khóa THẲNG TIẾN
 • Thủ khoa của khoá: Trần Hồng Phước (ĐĐ12)
 • Thủ khoa của khoá: 4/73: Bùi Quốc Huy (ĐĐ14)
 • Hình ảnh trích từ Kỷ Yếu Khóa Thẳng Tiến - Kỷ Yếu

  Tin tức - Sinh Hoạt - năm 2008-2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020
  CSVSQ Đổ cao Sơn đề nghị in hình lên thẻ bài cho các huynh trưởng đồng môn -

  Thông Báo: Thăm viếng thân nhân các TT đã Vĩnh viễn ra đi -

  Nhẫn khóa Thẳng Tiến.... -

  Album Thẳng Tiến -Album TT- Hình ảnh xưa, ngày tháng cũ - slideshow

  SVSQ hành khúc và hình ảnh trường Bộ Binh xưa và nay - xem từ YouTube

  Nghe giọng nói các huynh trưởng TT trong trang Liên lạc ..... -

  - Video 40 năm Gặp Lại khóa Thẳng Tiến -
  - Video sinh nhựt 41 năm khóa Thẳng Tiến - - Video - Video - Video
  - Mừng sinh nhựt 42 TT -
  - Sinh nhật Thẳng Tiến 43 năm - -

  - Sinh nhựt thứ 44 khóa Thẳng Tiến -
  - 45 năm Lại Gặp - California 10/2018 -
  - Sinh nhựt thứ 45 khóa Thẳng Tiến -
  - Sinh nhựt thứ 46 khóa Thẳng Tiến - Album TT
  - Sinh nhựt thứ 47 khóa Thẳng Tiến -

  - Vô cùng thương tiếc TT Vũ hạnh Kiễm (1/123) - -

  - Chia buồn cùng gia đình TT Vũ viết Huyến (2/113) - -

  - Sinh nhựt thứ 47 khóa Thẳng Tiến - Album TT -

  - Vô cùng thương tiếc TT Trần văn Lợi (1/111) - -

  - Vô cùng thương tiếc TT Nguyễn ngọc Điệp (4/161) -

  - VÙNG TRỜI THƯƠNG NHỚ - TT Đặng an Phúc -

  Tin tức - Sinh Hoạt - năm 2008-2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020

  Sau cùng, cửa đã mở rộng, xin mời các bạn bước chân vào.....

  SVSQ Hành khúc Hợp ca Thủ đức hành khúc  | Nhà ta | Thương tiếc| Trường ta | Văn nghệ | Sinh hoạt | Liên lạc |
  © 2008, ThẳngTiến